Kata Permata

Seorang Presiden boleh berpendidikan rendah, tetapi para guru berpendidikan tinggi, maka negara akan lebih maju selangkah.(Salie Kasman 2009)

0 komentar:

Blog Edukatif

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP